Oznámení Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Zobacz jak chronić swoje dane osobowe

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Strona internetowa został ustawiony zwłaszcza z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a zarówno prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się aktywnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej także odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a podobnie prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia dozoru ponad ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych przez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego również formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego także inspektora ochrony danych i zwyczaj jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; zwyczaj współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za pogwałcenie kodeksów ustawy.

Nabídka:

Kontakt: Lidia, Gdańsk, tel. 5519557916, email: elidiah233@poczta.pl
Datum přidání: 07-03-2020