Oznámení Sprzedam poradniki z prawa pracy

Sprzedam poradniki z prawa pracy

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Strona internetowa zawiera informacje zarówno o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znacznym zakresie przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyki, stąd liczne odwołania do judykatury, w tym Sądu Najwyższego.

Nabídka:

Kontakt: Dominik, Płock, tel. 5489886120, email: fdominik_1404@gazeta.pl
Datum přidání: 23-04-2020