Oznámení Sprzedam kodeks karny kto podlega

Sprzedam kodeks karny kto podlega

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Komentarz do kodeksu karnego przedstawia w sposób rozległy dorobek doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz obejmuje wyjaśnienia do całości kodeksów zawartych również w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem rzeczowy pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks poddany Komentarz stanowi drobiazgowe i wszechstronne peryfraza wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce

Nabídka:

Kontakt: Amelia, Jaworzno, tel. 7711754807, email: samelia.k1781@onet.pl
Datum přidání: 27-06-2020