Oznámení Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest aspekt danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i które jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym połączonych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół także organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe także Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W lekturze omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów na rzecz dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych także szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych rocznie szkolny również lata kolejne (w tym wskazówki dla dyrektora oraz normy aneksowania zatwierdzonego arkusza), - przemian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli również pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - zmian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, przedłużenie stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Nabídka:

Kontakt: Joanna, Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 6319358137, email: joanna.955@poczta.pl
Datum přidání: 06-02-2020