Oznámení Sporządzę upadłość spółki

Sporządzę upadłość spółki

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Liczba upadłości konsumenckich wzrosła wówczas niemal czterokrotnie wobec całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania innowacyjnych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł podobnie miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych kodeksów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono ponad 26 000 upadłości osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest szalenie istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych także wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej również w obszarze przesłanek, jakim sposobem i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza przeszło 70 przemian w ustawie - Prawo upadłościowe, a ponadto nowelizuje szereg artykułów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych przemian wymagania formalne wniosków i wszystkich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do trybunałów po wejściu w życie innowacyjnych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania śmiałych przepisów, niespójności, niejasności oryginalnych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Nabídka:

Kontakt: Eliza, Wałbrzych, tel. 7226999948, email: geliza_o1995@gmail.com
Datum přidání: 31-03-2020