Oznámení Sporządzę apelacją za Ciebie

Sporządzę apelacją za Ciebie

Nejsou k dispozici žádné fotografie
W naszej stronie położono ścisk na reprezentacja przebiegu postępowania karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowego, przez co ograniczone pozostały rozpatrywania o charakterze teoretycznym. Nie oznacza to jednak zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktryny prawa karnego procesowego. Oczywiste jest bowiem, że wiedza teoretyczna jest niezbędna każdemu prawnikowi, w tym podobnie praktykom. By lecz zawarte w podręczniku informacje okazały się użyteczne muszą one zostać właściwie wyselekcjonowane także klarownie przekazane. Strona www skierowany jest zwłaszcza do studentów studiów prawniczych. Z powodzeniem lecz może służyć zarówno jako pomoc do nauki podstaw procesu karnego na innych kierunkach studiów. Opracowanie może okazać się tak jak przydatne dla absolwentów studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminu na aplikacje prawnicze, jak i aplikantów w trakcie ich nauki. Ufamy, że sięgną po nie zarówno inne osoby, które z racji swojego zawodu lub zainteresowań chcą uzyskać wiedzę dotyczącą polskiego prawa karnego procesowego

Nabídka:

Kontakt: Mateusz, Piotrków Trybunalski, tel. 7129911145, email: mateusz1546@gazeta.pl
Datum přidání: 24-12-2019