Oznámení Posiadam do sprzedania - zobacz

Posiadam do sprzedania - zobacz

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Do sprzedaży omawiane na stronie www będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jakim sposobem najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny ucisk zostanie umieszczony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na przeróżnych poziomach zarządzania), jak zarówno na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w taki sposób by przynosiły one w który sposób największe korzyści dla firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Wprowadzenie reprezentacja najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można zaimplementować przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, idea narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, idea narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny (definicja, impuls narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, pomysł narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, praktyczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu oraz powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych przez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Nabídka:

Kontakt: Damian, Przemyśl, tel. 5217700398, email: damiane577@onet.pl
Datum přidání: 08-12-2019