Oznámení Kupię rozdzielnicę budowlaną

Kupię rozdzielnicę budowlaną

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Nasz zakład na zabezpieczenie prac związanych z trasą szybkiego ruchu A2. Szybko poszukuje dystrybutora przenośnej elektrycznej rozdzielnicy budowlanej marki SCAME model MBOX. Ta rozdzielnica winna być wykonana z żywicy technicznej przystosowanej do instalacji zewnętrznych o odporności mechanicznej na uderzenie oraz odkształcanie w przypadku wysokich temperatur. Powinna mieć możliwość konfiguracji przy użyciu gniazda, wyłączników i innych podzespołów z grupy o nazwie Omnia i o nazwie Eureka marki SCAME. Oraz dowolność instalowania płyty frontowej wraz z wyłącznikiem ostrzeżenia o awarii listwy DIN oraz innych podzespołów, na przykład pomiaru zużytej energii elektrycznej. Kompletna rozdzielnica elektryczna powinna zapewniać parametr szczelności IP66. Przyszłych sprzedawców zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z szefem firmy trasy A2 w Strykowie.

Nabídka:

Kontakt: Wiktor, Starachowice, tel. 5734426614, email: cwiktor_w1320@tlen.pl
Datum přidání: 10-12-2019