Oznámení Kupię pomoc prawną w sprawie małżeństwa

Kupię pomoc prawną w sprawie małżeństwa

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Dla osób zainteresowanych tą instytucją ważną informację stanowi fakt, że wyrównanie dorobków dotyczy tylko sytuacji, w której nie posiadają oni w trakcie trwania związku małżeńskiego majątku wspólnego, a tylko osobiste. Sytuacja zmienia się po ustaniu - wtedy następuje wyrównanie dorobków. Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje z mocy ustawy ustrój wspólności ustawowej obejmujący przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jego trwania. Ustawa dopuszcza jednak ustalenie innego reżimu rządzącego ustrojem majątkowym małżeńskim, który wynika z umowy notarialnej zawartej między małżonkami czyli osobami mającymi zamiar zawrzeć związek małżeński. W formie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską strony mogą ustanowić rozdzielność majątkową, rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, wspólność rozszerzoną i wspólność ograniczoną. Czym różni się to od „zwykłej” rozdzielności majątkowej? Podczas trwania małżeństwa wśród tymi dwoma ustrojami nie ma różnic. Pojawiają się one wówczas po ustaniu małżeństwa i w tym aspekcie skutki są zdecydowanie różnorodne.

Nabídka:

Kontakt: Dominik, Piekary Śląskie, tel. 7340256669, email: dominik-n741@tlen.pl
Datum přidání: 21-12-2019