Oznámení Kupię Olszewskiego skrypt

Kupię Olszewskiego skrypt

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Kupię Opracowanie dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a także do osób, które pragną rozpoznać ważniejsze instytucje prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą skryptu jest specyficzny selekcja aktów i ich prezentacja. Przede wszystkim wykłady ten omawia wyłącznie najważniejsze akty legislacyjne odnoszące się do aspektów gospodarczych. Pomija zaś kwestie drugorzędne. Ponadto niewiele jest w tym miejscu rozważań teoretycznych, znacznie więcej miejsca poświęcone jest prezentacji tekstu regulacji. Dobór zagadnień wybranych do analizy charakteryzuje ich duże znaczenie pożyteczne (które są również przydatne w pracy przedsiębiorcy i urzędnika). Dużo też uwagi poświęcono materii o skomplikowanym charakterze, mogącej powodować trudności interpretacyjne. Znaczącą zaletą skryptu jest zarówno i to, że tekst opracowania został poddany specjalnej korekcie językowej. Liczne opisy instytucji posługują się językiem zbliżonym do języka potocznego. Jeśli wcześniej użyto pojęć typowo doktrynalnych, to usytuowane są one w takim kontekście, który umożliwia ich pełne zrozumienie również przez osoby bez przygotowania prawniczego. Pomocne przy lekturze, a potem przy wdrażaniu określonych artykułów w praktyce jest ich pogrupowanie w etapy w sposób chronologiczny dla prowadzenia aktywności gospodarczej. Użyteczne przy przygotowaniu się do egzaminu mogą wyjść liczne tabele porównawcze lub modele procedur.

Nabídka:

Kontakt: Igor, Przemyśl, tel. 5200134265, email: kigor-940@poczta.pl
Datum přidání: 24-12-2019