Oznámení Kupię ciekawe książki z prawa

Kupię ciekawe książki z prawa

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Upłynie najlepszy zakres zatrudnienia pracownika na umowę czasową. Optymalne Delegowanie pracowników z Polski i do Polski. Duża zakres z Polski delegowanych zostało ok tys. osób czyli proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym, przemyśle, edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych. Pracownicy mobilni: Delegowanie to znaczy przeniesienie cudzoziemca do Polski? Omówienie przemian w ustawie o cudzoziemcach od lutego br. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa korzyści i warianty. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w toku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. Metody eliminacji podwójnego opodatkowania. Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek. Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT. Przeliczanie przychodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote. Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów. Metoda zapobieżenie z progresją peryfraza przykładów. Metoda zaliczenia peryfraza przykładów. Ulga abolicyjna normy jej stosowania. Podatkowe skutki oddelegowania pracownika na rzecz pracodawcy. Opodatkowanie zysków z umów cywilnoprawnych realizowanych za granicą. Kwalifikacja umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, itp.) na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie osób wykonujących czynności symultanicznie na terenie kilku państw członkowskich. Obowiązki na rzecz nałożone na polskie podmioty delegujące do uzyskiwania czynności za granicą. Delegowanie osoby samozatrudnionej. Omówienie zasad opodatkowania osób samozatrudnionych za granicą na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczegółowa rozbiór przypadków, kiedy działalność osoby samozatrudnionej tworzy zakład (stała placówka, działalność agenta zależnego). Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii zysków osiąganych za granicą. opodatkowanie uczniów i studentów. opodatkowanie artystów i sportowców. Opodatkowanie rent i emerytur uzyskiwanych z zagranicy. środki utrzymania marynarzy. inne dochody. Zasady zatrudniania cudzoziemców i delegowania cudzoziemców. Nowy typ zezwolenia - zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców z państw trzecich. Rejestr pracy cudzoziemców. Zezwolenie na pobyt czasowy - wysokie kwalifikacje zawodowe. Delegowanie zyskuje na znaczeniu.

Nabídka:

Kontakt: Ludwik, Tomaszów Mazowiecki, tel. 6550614298, email: ludwik-w1430@tlen.pl
Datum přidání: 19-12-2019