Oznámení Kadry w Koncept Jan Kaczorowski Doradca Podatkowy

Kadry w Koncept Jan Kaczorowski Doradca Podatkowy

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury albo renty przy potrącaniu sum egzekwowanych przez tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, razem z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o aspekt obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia

Nabídka:

Kontakt: Grzegorz, Stargard, tel. 6718510819, email: grzegorz-f1959@gazeta.pl
Datum přidání: 04-04-2020