Oznámení Do sprzedania nowe prawo własności

Do sprzedania nowe prawo własności

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Ustawa, wskutek na jej szczególny przedmiot, jakim jest zdeterminowanie zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nie jest tutaj wyjątkiem i w jaki sposób pokazuje praktyka, jej stosowanie jest uwarunkowane od dotychczasowego doświadczenia danego organu w tym zakresie. Choć mogłoby się wydawać, że ustawa licząca dziesięć artykułów nie będzie rodziła praktycznych problemów, to jednak praktyka pokazuje, że jej stosowanie nie jest łatwe – co zarówno potwierdza dość bogate orzecznictwo trybunałów administracyjnych. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi żywioł zbioru przepisów prawnych odnoszących się do prawa użytkowania wieczystego. W obowiązującym porządku prawnym instytucja użytkowania wieczystego ma charakter cywilno-prawny, jednakże jej funkcjonowanie, wiąże się także z szeregiem regulacji o charakterze administracyjno-prawnym.

Nabídka:

Kontakt: Alexander, Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 5398847015, email: alexander_i1295@o2.pl
Datum přidání: 13-03-2020