Oznámení Do sprzedania mam nowe komentarze

Do sprzedania mam nowe komentarze

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest wyjątkowo dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych dodatkowo dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie on przydatny na rzecz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych dodatkowo studentów, a podobnie dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja mając na uwadze na swoją obszerność i obszar ma fundamentalne znaczenie na rzecz przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, jaka weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jakie mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w sprawie przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się zwłaszcza do szerokich przemian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym w szczególności niezwyczajnie istotnych przemian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a również licznych przemian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Nabídka:

Kontakt: Oskar, Zgierz, tel. 7375359559, email: moskar.u892@tlen.pl
Datum přidání: 16-12-2019