Oznámení Biuro podatkowe Western S.A.

Biuro podatkowe Western S.A.

Nejsou k dispozici žádné fotografie
Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz według międzynarodowych standardów (IFRS), uzyskiwania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy sprzęt służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za stopień wskaźników finansowych, jakże i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej: rozpatrywanie pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki rentowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie również (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego przybory punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej. Budowa narzędzia oceny niebezpieczeństwa (rating) danego przedsiębiorstwa opierając się na scoringu. Test narzędzia na kilku przykładach.

Nabídka:

Kontakt: Florian, Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 7689106305, email: tflorian.h67@tlen.pl
Datum přidání: 20-12-2019